Professional Organizing

Clean&Overzien begeleidt en adviseert bij het creĆ«ren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Ik help u keuzes te maken om gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met geld, tijd, ruimte en middelen, meer grip op het leven te krijgen en de juiste energiebalans te krijgen. 

Opruimen

  • Heeft u teveel spullen?
  • Vind u het moeilijk om keuzes te maken?
  • Heeft u behoefte aan kennis en vaardigheden om uw ruimte (n) op te ruimen?

Clean&Overzien helpt u graag uw overzicht in huis terug te vinden.

Huishouding

  • Kunt u (tijdelijk) uw eigen huishouden niet meer bijhouden?
  • Heeft u problemen met de organisatie van uw huishouden?
  • Wilt u de organisatie van het voeren van een huishouden leren?

Neemt u dan contact op met Clean&Overzien. 

 

Zie de  Algemene voorwaarden van Clean&Overzien voor professional Organizing.